Maai niet te laat

 

De bemesting in het voorjaar is vaak afgestemd op een grassnede van 3,5 ton drogestof per hectare. Indien de hoeveelheid gras daarna verder groeit, neemt het eiwitgehalte enorm af. Enkel een grassnede van maximaal 3,5 ton drogestof per hectare leidt tot een bevredigend eiwitgehalte. Wie meer wil oogsten, moet een lagere kwaliteit accepteren.

 

Volg het Barenbrug Inkuiljournaal voor actuele gegevens en meer tips (www.barenbrug.nl/inkuiljournaal). Maai elke 4-5 weken voor de hoogste eiwitopbrengst.