Let op een goede bodem pH

 

De minimale pH op zandgrond is 4,8 en op kleigrond 6,5. Een pH lager dan de grenswaarde zorgt ervoor dat mineralen niet in de bodem vast worden gehouden en uitspoelen. Dit vermindert de efficiëntie van bemesting en werkt stikstoflevering vanuit de bodem tegen. Het bekalken van de grond heeft vaak een zeer positief effect op het eiwitgehalte van gras.