Tips voor herinzaai met gras/klaver

 

  • Zorg voor een minimale pH van 5,2-5,5.
  • Op veengrond: bekalk het land en ent het klaverzaad in met Rhizobium-bacteriën.
  • Zaai bij voorkeur in het voorjaar, bij zaaien na augustus is kans op succes kleiner.
  • Zaai bij voorkeur niet direct na het scheuren van grasland (i.v.m. stikstofnalevering).
  • Na mais is te laat, dus als beste tussengewas graan gebruiken.
  • Onderzaai in GPS (gerst/haver) is een goede optie, waarbij een licht gewas GPS geoogst moeten worden.
  • Zaai ondiep: 0.5-1.0 cm voor een snelle opkomst.
  • Bemest licht (10-20 m3) op stikstofarme stoppel, na scheuren van grasland is een N-bemesting ongewenst.
  • Maai enkele lichte snedes in het jaar van inzaai of beweid het perceel (niet intensief standweiden!) en laat het gewas kort (3-4 cm) de winter in gaan.